انتشارات عمیدی - انتشارات_عمیدی_
انتشارات عمیدی
نظرسنجی
نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 0

انتشارات عمیدی

کتاب بسته بندی مواد غذایی

در مورخه : سه شنبه، 7 مهر ماه، 1394 موضوع : کتاب ها بیشتر

کتاب انجماد مواد غذایی و محاسبات خروج از انجماد

در مورخه : سه شنبه، 7 مهر ماه، 1394 موضوع : کتاب ها بیشتر

کتاب بیماریهای قلبی و رژیم غذایی سلامتی بخش

در مورخه : سه شنبه، 7 مهر ماه، 1394 موضوع : کتاب ها بیشتر